Rahastus

Periood 01.07.2015-31.12.2022

Perioodil 01.07.2015-31.12.2022 kaasrahastatakse BioCC uurimistööd, toodete ja teenuste arendust Euroopa Regionaalarengu Fondist 6 553 021,29 euroga. Projekti EU48686 Healthy Food kogumaht on 11 EL logo340 494,73 euroga.
Projekti lühikirjeldus:

BioCC-is toimub teadus-ja arendustöö kogu toiduahele ulatuses.

Projekt Healthy Food on keskendunud leidmaks preventatiivseid lahendusi mõningate kaasaegsetele inimtervist puudutavatele väljakutsetele (haigus-eelsete seisundite nagu pre-diabeet, kõrgenenud kolesteroolitase, pre-hüpertensioon jne, mille puhul pole ravi veel näidustatud, kuid mis muutuvad lähitulevikus tervishoiusüteemi koormavateks probleemideks).

Teaduspõhised kontsentreeritud toitainete sisaldusega funktsionaalsed toidud, mis sisaldavad tervistavate omadusteg baktereid, nende poolt toodetud bioaktiivsed ühendeid on looduslähedased võimalused inimeste tervise ning heaolu toetamiseks ning omavad suurt kommerts- ja sotsiaalmajanduslikku potentsiaali.
Eesmärgid:

Luua söödalisandeid, toiduaineid ja toidulisandeid, rakendades innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi ning integreerides BioCC ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

Luua uutel selektsioonitunnustel ja biomarkeritel põhinev biotehnoloogiline platvorm, et toota kvaliteediga toorpiima tervist toetavate piimatoodete tootmiseks.
BioCC-i projektil Healthy Food on kaks peamist uurimissuunda:

1) Arendussuund 1 – tervist toetavad toidud

2) Arendussuund 2 – toitumisalased väljakutsed personaalmeditsiinis
Projekti tulemus

Projekti tegevuse käigus arendatakse välja funktsionaalsed tervist-toetavad tooted s.h probiootilised toidulisandid ning toidu ja loomasööda funkstionaalsust ja toimet puudutavad teenused ning kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute keskus.

Periood 01.07.2009-30.06.2015

Projekti “Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products” kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist (EU30002) 5 813 480,55 euroga. Projekti kogumaht oli 8 356 276, 61 eurot. Projektiperiood 01.07.2009-30.06.2015

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse peaeesmärgiks oli uurida teadusasutuste ja ettevõtluse koostöös piima kui tervisliku ja asendamatu toiduaine ja kõrgväärtusliku biotoorme biotehnoloogilisi tootmis-ja töötlemisvõimalusi.

logod_vana

Comments are closed