Juhatus ja nõukogu

JUHATUS

Ene Tammsaar

Juhatuse liige

Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu

Tel: +372 516 4210, e-mail: tptak@tptak.ee, ene.tammsaar@tptak.ee

tammsaar_väiksem

NÕUKOGU

  • Üllas Jaaska
  • Jaanus Murakas
  • Tanel Bultiko
  • Olav Kärt 
  • Tiina Saron
  • Pärt Peterson

 

Comments are closed