Muud projektid

BioCC on osaline järgmistes rakendusuuringute projektides


Projekt ”Funktsionaalse moosi rakendusuuring”

Taotluse esitaja BioCC. Projekti tulemusena töötatakse välja funktsionaalsete omadustega teaduslikult tõestatud funktsionaalsete omadustega   moos, mis sisaldab tõestatud prebiootikume ning on valmistatud rõhutatult naturaalsest toorainest. Toode vastab valdkonna seadusandlusele ning lubab pakendile lisada tervise-alast mõju kinnitava väite

Projekt “Optilise anduriga biosensorsüsteem antibiootikumide määramiseks piimas.”

Projekti eesmärgiks on välja töötada uudne immobiliseeritud ensüümidel ja optilisel anduril põhinev biosensorsüsteem ja metoodika antibiootikumide kiireks on-line määramiseks toorpiimas, mis on kasutatav farmides ja piimatööstuses piima kvaliteedi kiireks kontrolliks. Rakendusuuringu käigus töötatakse välja sensormaterjalid, materjalide ning sensori valmistamise  tehnoloogia ning mõõtmise ja signaalitöötluse metoodika enamlevinud antibiootikumide kohapealseks kiireks analüüsiks.
Taotluse esitaja Tartu Ülikool, tööde teostajana üks partneritest BioCC.


P
iimakäitlemistalude tootearenduslikud projektid aastatel 2006 ja 2007.

Piimakäitlemistalude Liitu kuulub 10 Eesti suurimat piimakäitlemistalu. Nende peamine tegevusala on piima tootmine ja oma talus toodetud piimast kohapeal toodete valmistamine ning turustamine. BioCC teostas toodete tehnoloogia arendust (juust, hallitusjuustud, kohupiimatooted, jogurt, jne), toodete kvaliteedi parandamist, veiste ja kitsede  söötmist,  kitsepiimast toodete valmistamist, jne.
—

BioCC osales teadusseminaride sarjas 15 maakonnas teemal ”Piima kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid”.

Comments are closed