Arendussuund 1

Erialaajakirjad (eelretsenseeritud)

Teaduskonverentsi ettekanded / stendiettekanded

Monograafiad /artiklite kogumikud

Retsenseeritud artiklid teadusajakirjades

Artiklid toimetistes

 • Kass, Marko. 2011. Glütserool lüpsilehmade ratsioonis. – Kärt, Olav (Toim.). Uurimis-tulemusi ja seisukohti piimalehmade söötmisel (170-189). Eesti Maaülikool.
 • Meremäe, Kadrin; Elias, Priit; Roasto, Mati; Elias, Terje. 2011. Ülevaade probiootikumide antagonistlikust aktiivsusest Campylobacter jejuni tüvedele in vitro. – Agraarteadus nr 1. 18-24.
 • Jõudu, Ivi. 2011. Piima laapumisomadused – ülevaade EMÜs läbiviidud uuringutest. – Kärt, Olav (Toim.). Uurimistulemusi ja seisukohti piimalehmade söötmisel (154-169). Eesti Maaülikool.
 • Henno, Merike; Ariko, Tiia; Kärt, Olav. 2011. Piimarasva rasvhapped – rasvhapete profiili muutmise võimalused ja kasutamine biomarkerina. – Kärt, Olav (Toim.). Uurimistulemusi ja seisukohti piimalehmade söötmisel (128-153). Eesti Maaülikool.
 • Veidenberg, Viljar; Jõudu, Ivi; Tamm, Indrek. 2010. Juustu jaoks läheb vaja head piima. – Mahepõllumajanduse Leht, 53(3), 4-5.
 • Skvortsova, Zarina; Henno, Merike; Leming, Ragnar. 2008. Mahe ja tavapiima rasvhappeline koostis. – Mahepõllumajanduse Leht, 43, 1-2.
 • Skvortsova, Zarina; Henno, Merike; Leming, Ragnar. 2008. Mahe- ja tavapiima rasvhappeline koostis. – Vetemaa, A.; Mikk, M. (Toim.). Aktuaalset mahepõllumajanduses 2008 (24-31). Tartu: Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus.
 • Jõudu, Ivi. 2008. Piima koostis. Piima kvaliteedist (39-47). OÜ Tervisliku Piima Biotehno-loogiate Arenduskeskus, Tartu: OÜ Print Media.
 • Jõudu, Ivi. 2008. Piima juustusobivus. – Piima kvaliteedist (48-63). OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, Tartu: OÜ Print Media.
 • Henno, Merike. 2008 Toorpiima kvaliteet ja selle mõju piimatoodete kvaliteedile. – Piima kvaliteedist (19-63). Tartu: OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus.

Konverentsiartiklid

 • Kass, M., Kaldmäe, H., Ots, M., Arney, D., Kärt, O. 2011. Evaluation of the quality and degradability of rapeseed cake protein. – 13 th International Rapeseed Congress. Abstract Book. SPZO. June 05-09, Czech Republic, pp. 541.
 • Kass, Marko; Kaldmäe, Helgi; Ots, Meelis; Arney, David; Kärt, Olav. 2011. Evaluation of the Quality and Degradability of Rapeseed Cake Protein. – In: Proceedings of the 13th International Rapeseed Congress: 13th International Rapeseed Congress, Prague, 05.-09.06., Prague, Czech Republic: SPZO s.r.o., 426 – 429.
 • Kass, Marko; Ariko, Tiia; Samarütel, Jaak; Jaakson, Hanno; Arney, David; Kärt, Olav. 2011. Oral drenching of crude glycerol for primiparous dairy cows in the postpartum period. – In: Proceedings of 13th International Rapeseed Congress: 13th International Rapeseed Congress, Prague Congress Centre, 05.-09.06, Praha, Tšehhi: SPZO s.r.o, 536 – 537.
 • Kass, M., Ariko, T., Ots, M., Arney, D., Kärt, O. 2011. Effect of Oral Glycerol on the Lactation Performance of Dairy Cows in Postpartum Period. – In: Proceedings of Annual 17th International Scientific Conference “Research for Rural Development 2011″, 18.-20.05, Jelgava, Latvia.
 • Värv, S., Jõudu, I., Sild, E., Viinalass, H. 2010. Within-breed distribution of casein haplotypes in Estonian Native Cattle. – In: Baltic Animal Breeding Conference XV: Baltic Animal Breeding Conference XV Riga, 31st May – 1st June, 10 – 12.
 • Ots, Meelis; Olt, Andres; Kärt, Olav; Kaldmäe, Helgi. 2010. Nitrogen excretion of ruminants fed legume silage. – In: Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) report, Vol 6, No 1, Year 2010: NJF Seminar 430 “Climate Change and Agricultural Production in the Baltic Sea Region – Focus on Effects, Vulnerability and Adaptation”, Uppsala, Sweden, 4-6 May, 81 – 82.
 • Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi, Ots, Meelis; Kärt, Olav; Songisepp, Epp. 2010. Effect of additive treatment on fermentation quality and ruminal degradability of red clover-timothy silage. – In B: H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, K. Auerswald, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gier (Ed.). Grassland in a changing world – Grassland Science in Europe, Duderstadt: Merce Druck und Verlag, Vol. 15, 530 – 532.
 • Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi, Ots, Meelis; Kärt, Olav; Songisepp, Epp. 2010. Effect of additive treatment on fermentation quality and ruminal degradability of red clover-timothy silage. – H. Schnyder, J. Isselstein, F. Taube, K. Auerswald, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gier (Ed.). Book of Abstract „Grassland in a changing world“ Duderstadt: Merce Druck und Verlag, 92.
 • Meremäe, Kadrin; Roasto, Mati; Tamme, Terje; Kramarenko, Toomas; Elias, Priit. 2010. Campylobacter spp. esinemine Eesti broileriliha proovides aastatel 2002-2009. – Konverents „Terve loom ja tervislik toit“ 8-9. Aprill, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Tartu, 88 – 89.
 • Kass, Marko; Suitsmart, Siim; Arney, David; Kärt, Olav. 2010. Biodiisli tootmise kõrval-saadused veiste söödana. Ülle Jaakma (Toim.). Terve loom ja tervislik toit. EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Tartu: Pajoprint, 13 – 16.
 • Kaldmäe, H., Olt, A., Kärt, O., Ots, M. 2010. Effects of microbial inoculants on quality of whole crop wheat and maize silage. – Conference Proceedings of the 14th International Symposium Forage Conservation 17-19th March, Brno, Czech Republic, P. 154 – 156.
 • Ots, Meelis; Henno, Merike; Ling, Katri; Arney, David; Kärt, Olav. 2009. Milk fatty acid composition and fat-feeding strategies in Estonia. – In: Proceedings of the Feed for Health: 1st International Workshop [COST Action FA0802 Joint Meeting WG 1, 2, 3, 4 2nd Management Committee]: Feed for Health: 1st International Workshop, 16-17 March, Milan, Italy, 28.
 • Olt, A., Kaldmäe, H., Kärt, O., Songisepp, E. 2009. Effect of lactic bacteria on inhibition of clostridia development in legume silage. – Proceedings of XVth Internetional Silage Conference July 27-29, Madison, Wisconsin, USA, 289 – 290.
 • Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi; Songisepp, Epp; Kärt, Olav. 2008. Effect of biological additives on fermentation and nutritive value of silage.– In: Multifunctional Grasslands in a Changing World: XXI International Grassland Congress, Huhhot, China, (Eds.)Xie Haining, Huang Jiehua, Guangzhou: Guangdong People’s Publishing House, 730.
 • Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi; Kärt, Olav; Ots, Meelis. 2008. Effect of inoculant on fermentation and digestibility of lucerne silage. – In: Proceedings 13th International Conference “Forage Conservation”: 13th International Conference “Forage Conservation” 3-5th September, Nitra SK. (Toim.) Lubica Rajcakova; Roman Mlynar, 144 – 145.
 • Kass, M., Kaldmäe, H., Ots, M., Vallas, M., Tölp, S., Kärt, O., Arney, D. 2008. Predicting rumen protein degradability of rapeseed cake. – In B: Implication of different production technologies on animal health and food products quality indices. Proceedings of the International Scientific Conference December 4-5, Sigulda, Latvija, p. 68 – 76.
 • Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Värv, Sirje; Sabre, Dorel; Viinalass, Haldja; Püssa, Tõnu; Kaart, Tanel; Kärt, Olav. 2008. Milk rennet coagulation properties and factors affecting it. – In: Proceedings of International Scientific Conference: Implication of Different Production Technologies on Animal Health and Food Products Quality Indices, Sigulda, Latvia, December 4-5. Latvia: Latvia University of Agriculture, 139 – 148.
 • Ots, Meelis; Kärt, Olav; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Mihhejev, Konstantin; Kuusik, Sirje; Elias, Priit. 2007. Effect of dietary fat sources on milk and cheese fatty acid composition. – In: Proceedings of the 13th Baltic Animal Breeding Conference: 13th Baltic Animal Breeding Conference, Pärnu, Estonia, 24-25. mai, 54 – 58.
 • Jõudu, Ivi; Henno, Merike; Kaart, Tanel; Püssa, Tõnu; Kärt, Olav. 2007. Effect of milk proteins contents on rennet coagulation properties. – In: Final Programme and Abstracts of 4th International Symposium on Milk Genomics & Human Health: 4th International Symposium on Milk Genomics & Human Health, November 7-9, Napa, California, USA.
 • Olt, A., Kärt, O., Kaldmäe, H., Ots, M. 2006. Protein degradability and biogenetic amines content of silages.- Proceedings of the 12th Intern. Conf. “Forage Conservation” 3-5 April 2006, Brno, Czech Republic, 160-163.

Comments are closed