Akrediteerimisulatus

BioCC OÜ vastab EN ISO/EC 17025:2005 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia ja keemiliste uuringute ning vere immunokeemiliste uuringute valdkonnas.

akr_tunnistus

1. Akrediteerimisulatus on toodud järgmises tabelis

Mikrobioloogilised analüüsid

metoodika1Keemiline analüüs

keemiline analüüs1

Immunokeemilised analüüsid

metoodika2

2. Katseprotokollidele vastutava isikuna allkirjastamise õigusega isikud: Merle Rätsep, Epp Songisepp, Ene Tammsaar.

3. Firma juriidiline aadress: Kreutzwaldi 1, Tartu

Laborid asuvad Riia 181a, 51014, Tartu.

4. Katselabor on kohustatud

  • teatama viivitamatult akrediteerimisasutusele kõigist akrediteerimise suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, juhtimine, personal, juhtimissüsteemi struktuur , olulised seadmed, akrediteerirnisulatus, alltöövõtjad, protseduurid);
  • järgima pidevalt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõudeid;
  • olema akrediteerimisasutuse järelevalve all ning vastu võtma ettenähtud sagedusega
    hindamisgrupi;
  • viitama oma akrediteeritusele EAK J9 nõuete kohaselt.

Lae alla Akrediteerimistunnistuse lisa nr L250

Comments are closed